Akce 2generace: podzim 2019

Jménem spolku Family and Job a projektu 2 generace Vás srdečně zveme na události, které jsme pro Vás připravili na podzim roku 2019. Všechny akce se konají v jeslích Little Heroes na adrese Na Podkovce 20, Praha 4 – Podolí a jsou pro pražské seniory zdarma.

Chcete-li se některé z akcí zúčastnit, prosíme Vás o informaci na email stepanka.maslarova@gmail.com nebo na telefonní číslo 734 570 434. 

 

11. 9. v 10:00 – Lepší senior: Pozitivní přístup k životu

Ve spolupráci s nadací Lepší senior jsme připravili přednášku na téma Pozitivní přístup k životu.

Smyslem přednášky je shrnout přínosy kladného přístupu k životu a důvody proč lidé spíše propadají špatným zprávám a dále předat metody tréninku optimistického životního stylu. Senioři si odnášejí konkrétní postupy, jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní spokojenost.

Hlavní body přednášky:
• Opravdu žijeme v příznivé době a podle jakých měřítek to můžeme tvrdit?
• Mohu nacházet „drobné radosti“ i v těch nejtěžších životních situacích?
• Jaký vliv mají špatné zprávy na naše myšlení?
• Jak pomáhá nástroj zvaný lístek vděčnosti?
• Jak lze změnit naše vnímání okolností?
• Jak mohu kolem sebe šířit pozitivní náladu?
• Co je osobní hrdinství a proč ho všichni potřebujeme?

3.10. v 10:00 – Co jsou (dnešní) děti zač?

Beseda s psycholožkou PhDr. Ladislavou Lažovou, provozující poradnu pro děti a rodinu. Předmětem setkání budou následující témata:
– vývojové zákonitosti věku do 6 let, vývojová psychologie
– jak tráví děti čas
– jaká je dnešní rodina
– co se očekává od prarodičů, babiček a dědů
– jak se k dětem chovat

Další témata se jistě objeví na základě dotazů z publika, nepůjde o přednášku, ale spíše o společnou besedu.

16.10. v 10:00 – Montessori pedagogika – praktický život

Workshop bude navazovat na červnový úvod do Montessori pedagogiky. Účast na první části ale není podmínkou, na začátku bude krátké opakování!

V červnu jsme se seznámili s principy a zásadami Montessori pedagogiky v teoretické rovině, nyní se vrhneme na praktické použití Montessori přístupu, a to při zapojování dětí do praktického života. Projdeme si témata jako je stolování, příprava jídla, úklid, péče o prostředí a zahrádku a další. Součástí budou i praktické ukázky činností.

29. 10. v 10:00 – Lepší senior: Mediální obezřetnost

Ve spolupráci s nadačním fondem Lepší senior pořádáme přednášku Kritické myšlení a mediální obezřetnost pro seniory.

Součástí obsahu přednášky bude:
– o čem je kritické myšlení
– jak vyhodnotit a rozpoznat zkreslené informace a dezinformace
– o riziku přehlédnutí dezinformací a jejich možných následků
– příklady typických dezinformací