KONALO SE: Co naše babičky a maminky ve výchově uměly… a proč se jich na to neptáme?

Na přednášku Mgr. Kateřiny Trávníčkové o moderních trendech ve výchově jsme navázali mezigenerační debatou na toto téma. Se souhlasem obou moderátorek – Kateřiny, která zastupovala generaci současných maminek, a Zdenky, která zastupovala generaci současných babiček, zveřejňujeme záznam z diskuse.