KONALO SE: Od záchrany života po vyndavání klíštěte

Dne 9. 10. 2020 proběhl přes zpřísněná epidemiologická opatření další kurz první pomoci, tentokrát v prostorech školky Korálky. Kurz byl určen především seniorům zapojeným do projektu 2generace, tedy dobrovolníkům docházejícím do školek, ale také dalším seniorům (babičkám a dědečkům). Kurzu se zúčastnily také chůvy ze zapojených dětských skupin a učitelky mateřských škol.

Kurz byl hlavně zaměřen na poskytování první pomoci dětem od 1 roku do 6 let, ale všichni se dozvěděli také jak poskytnout základní první pomoc dospělé osobě.

Akreditovaný kurz vedl pan lektor Jan Steinberg z Institutu vzdělávání ATIV a byl v rozsahu 6 vyučovacích hodin.

Hned v úvodu se účastníci vrhli na jednu z nejvážnějších situací, se kterou se mohou v praxi potkat, a to na rychlou pomoc v případě bezvědomí dítěte, ale i dospělé osoby. „Nejdůležitější je vyhodnotit situaci, oslovit zraněného, zkontrolovat dech, zaklonit hlavu a uvolnit dýchací cesty, případně provést stabilizační polohu,“ připomínal lektor. Účastníci si vše mohli vyzkoušet, samozřejmě v rámci zachování všech anticovidových opatření, tzn v roušce, v rukavicích a vždy po použití dezinfekce.

Účastníci se dále dozvěděli, jak řešit hyperventilaci – rychlé dýchání, jak bezpečně vyndat klíště, jak postupovat v případě zranění hlavy a nebo jak se zachovat v případě epileptického záchvatu či otravy, kde je rychlý zásah nezbytný a hlavně nutný! Poté si prakticky ukázali, jak postupovat v případě drobných odřenin, jaké typy náplastí (hlavně s obrázkem! 😊) použít a čím rány bezpečně dezinfikovat s ohledem na dětské pacienty.

Další důležitou náplní kurzu bylo i dušení, které se u dětí může stát velice často. Pověděli jsme si něco i popáleninách, které jsou zejména u dětí velkým strašákem. V případě malých dětí je potřeba i u popálení malé plochy volat záchranku (155) a hlavně chladit postižené místo vlažnou vodou.

Účastníci si prakticky ukázali, jak zastavit masivní krvácení, a to buď obvazem, kdy je opravdu potřeba vyvinout velký tlak na ránu, nebo v případě, že nemám k dispozici nic na zastavené krvácení, jak použít ruku a cíleně prsty tlačit do rány.

Na závěr kurzu jsme si názorně ukázali jak probíhá oživování, tj. co dělat v případě zástavy srdce, což naštěstí není u dětí tolik běžné. U dětí je důležité pravidlo začít okamžitě s oživováním – 5 vdechů a 30 stlačení a  2 vdechy, po minutě volat 155 a případně pokračovat, zatímco u dospělých se nejprve volá sanitka, teprve potom se začíná s oživováním.

Doufáme, že účastníci nyní již vědí, jak postupovat v těchto velmi stresových situacích a budou umět poskytnout základní první pomoc, pokud by se v podobné situaci měli ocitnout.