Ústav sociálních služeb Praha 4 a jeho domy s pečovatelskou službou se zapojí do projektu

Na území městské části Praha 4 se v současné době nachází 4 domy s pečovatelskou službou, které spadají pod Ústav sociálních služeb Prahy 4. Celkem se v nich nachází 239 malometrážních bytů, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením nebo pro seniory. I tito senioři se mohou nyní těšit na návštěvy dětí, které budou od května probíhat pod hlavičkou projektu 2generace.

„Na schůzce s vedoucí Sekce sociálních služeb ÚSS4 paní Mgr. Lindou Obrtelovou jsme domluvili, že se do projektu zapojí senioři ze všech čtyř domů s pečovatelskou službou. I když se jedná vlastně o práci navíc, sociální pracovnice spatřují v mezigeneračních setkáních velkou přidanou hodnotu,“ říká manažerka projektu Štěpánka Mašlárová.

Další partnerství dětských skupin a seniorských zařízení se postupně formují mimo jiné na Praze 6 a Praze 4 – Podolí.