Vánoční besídka byla posledním setkáním dětí a seniorů na Klamovce (pro letošek)

Do projektu 2generace se od září zapojil domov pro seniory SeneCura Klamovka a Mateřská škola Klamovka. Jak ze strany domova pro seniory, tak ze strany školky vzešla spousta nápadů na společné aktivity, které jsme rádi podpořili.

První setkání proběhlo 26. září, kdy se děti a senioři seznámili mezi sebou začali si na sebe zvykat a také si poprvé vyzkoušeli práci se šamanskými bubny.

24. října se děti a senioři opět setkali, a to v rámci tzv. Šamanského dopoledne.

21. listopadu se děti a senioři sešli potřetí a tentokrát se věnovali společnému tvoření.

Společné setkávání vyvrcholilo 11. prosince, kdy se dětičky z MŠ Podbělohorská a klienti domova pro seniory sešli naposledy v roce 2019, aby spolu strávili pěkné chvíle v předvánočním čase. Program začal několika koledami malých zpěváčků, kteří se potom usadili na zem do přední řady, aby mohli s napětím společně s obyvateli sledovat velmi poutavé představení kouzelníka. Nechyběl králík v klobouku, kouzla s kartami a vrcholem byla asistentka zavřená v kouzelnické truhle, která byla záhy rozpůlena na dva stejné díly.

Domov pro seniory Senecura Klamovka se kromě projektu 2generace zapojuje i do dalších mezigeneračních aktivit, spolupracuje s dalšími školkami i gymnáziem a jeho klienti chodí také oplacet dětem návštěvy a čtou před spaním ve školkách pohádky. Je vidět, že podobné aktivity dávají oběma stranám smysl stejně jako nám a my jim za to děkujeme.

Štěpánka Mašlárová, manažerka projektu 2generace