Co jsou dnešní děti zač?

Ve čtvrte 3. října se v Jeslích Little Heroes sešly čtecí babičky a chůvy dětských skupin, aby se zapojily do besedy s PhDr. Ladislavou Lážovou, dětskou psycholožkou. Tématem byly děti od jednoho roku do šesti let a to, jak se k takovým dětem chovat, jak je vychovávat, co od nich čekat a čeho se vyvarovat. Zatímco chůvy dětských skupin téma zajímalo z profesního hlediska, čtecí babičky měly dotazy týkající se vnoučat a pravnoučat a také dětí, kterým ve svém volném čase chodí předčítat do školek.

A co účastníky nejvíc zajímalo? Tak třeba stravovací návyky a jestli děti nutit do jídla, nebo alespoň do toho, aby jídlo ochutnaly, než jej odmítnou, nebo také to, jak reagovat na záchvaty vzteku nebo jak naopak děti chválit.

Nejdůležitější je podle PhDr. Lážové uvědomit si, že každé je jiné a každé má jinou povahu i schopnosti. Důležité je chovat se k dítěti s respektem, ale zároveň k empatii a k tomu, že není středobodem celého vesmíru, ale musí také brát ohledy na ostatní. V komunikaci s dětmi paní psycholožka doporučuje především jít příkladem. V komunikaci je důležité ne se pouze vyptávat, ale také mluvit o sobě.

Jako vhodnou pro všechny, kteří se o výchovu dětí zajímají, doporučuje PhDr. Lážová knihu Respektovat a být respektován.