O projektu

Školková babička a dědeček

Propojujeme aktivní seniory, kteří mají rádi děti a chtějí s nimi trávit volný čas, s dětskými skupinami a mateřskými školami, které uvítají společné mezigenerační aktivity.

Senioři, kteří se do projektu zapojí, budou mít možnost navštěvovat jednotlivě nebo v malých skupinkách dětské skupiny, mateřské školy či jesličky a zůčastňovat se společných aktivit s dětmi.

Součástí projektu je navíc celá řada zajímavých akcí pro seniory, včetně společných setkání, procházek, přednášek a školení zaměřených na péči o malé děti, na poskytování první pomoci dětem a další témata dle zájmu seniorů.

Zapojit se může jakýkoli senior z Prahy. Docházet může do jedné z dětských skupin, které již jsou v projektu zapojené, nebo mu zkusíme domluvit spolupráci ve vybrané dětské skupině/školce v jeho blízkosti.

Babičko, dědečku, pojďte si hrát

Propojujeme domovy pro seniory a další pobytová zařízení na straně jedné s dětskými skupinami a školkami na straně druhé. Naším cílem je pomoci k navázání mezigeneračních kontaktů i těm seniorům, kteří již nemohou docházet do školek, a naopak přivést děti k nim.

Spolupráce mezi domovem pro seniory a dětskou skupinou může být opět nastavena velmi individuálně dle potřeb a možností obou stran. Děti budou dle domluvy s domovem seniorů přicházet do domova důchodců na návštěvy a společné výtvarné, hudební či jiné aktivity. Vyvrcholením spolupráce bude vždy společná předvánoční akce – besídka či společné vystoupení dětí a seniorů v zapojeném domově.

Zapojit se může jakékoli pobytové zařízení z Prahy. Dejte nám vědět, že máte o mezigenerační aktivity zájem, a my Vám je pomůžeme zrealizovat.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.