Pro pobytová zařízení pro seniory

Cílem aktivity je podpořit a rozvíjet sociální vazby seniorů, kteří jsou umístění v zařízeních s celoročním pobytem.

Propojíme Vás se zařízením předškolní péče (dětskou skupinou, mateřskou školou) a pomůžeme s nastavením harmonogramu společných aktivit:

  • první poznávací akce v domově pro seniory – setkání pracovníků domova a pracovníků zařízení předškolní péče
  • tematické setkávání dětí a seniorů – mělo by probíhat cca 1x měsíčně, je možné se přizpůsobit Vašim možnostem
  • společné vystoupení / slavnostní setkání seniorů a dětí – 1x ročně, možné například ve formě vánoční besídky

Smyslem projektu je šířit osvětu o problematice stáří, sociální izolaci a podpořit myšlenku mezigeneračního potkávání i mezi ostatní domovy pro seniory, kluby seniorů apod.

Kontaktujte nás pro více informací.

Kontaktujte nás

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.