MÁME DOBROVOLNÍKA aneb návod na co nejefektivnější spolupráci

Dobrovolnictví seniorů je důležitou součástí projektu 2 generace. Seniorští dobrovolníci dochází do školek a dětských skupin, aby dětem četli před spaním, nebo se účastnili i dalších aktivit – společného hraní, procházek, práce na zahradě nebo zpívání.

Spolupráce s dobrovolníkem přináší pozitiva na obou stranách, ovšem je důležité vědět, „jak na to“, aby byla spolupráce efektivní a dělala radost dětem i seniorovi.

 

 

Přinášíme proto několik zásad, které je nutné dodržovat ze strany přijímající organizace:

  • Předem si ujasním, pro jakou činnost v naší organizaci dobrovolníka chceme (dobrovolník nenahrazuje práci zaměstnance).
  • Stanovím si v týmu pracovníka, který bude pro dobrovolníka “styčnou osobou”.
  • Při první schůzce si s dobrovolníkem a koordinátorem jasně stanovím představy a očekávání (nové činnosti mohou vyplynout i během spolupráce, podstatné je určit, co ano a co již ne).
  • Na dobrovolníka máme kontakt a on na nás (kontakt na styčnou osobu).
  • Seznámím dobrovolníka s ostatními členy týmu (všichni musí být obeznámeni kdo a proč k nám dochází).
  • Připravím dobrovolníkovi podmínky, aby se cítil komfortně (židle, osvětlení pro čtení …).
  • Pokud se v organizaci dějí zásadní změny např. personálního, interního či jiného charakteru, dobrovolník by měl být informován – je členem týmu!
  • Nabídnu dobrovolníkovi zapojení do chodu organizace, aby se cítil více součástí týmu (může vypomoci jako doprovod, pomoci při pořádání akcí aj.).
  • Nezapomínáme na vlídné slovo a poděkování (čím lépe se u nás bude dobrovolník cítit, tím bude pro naši organizaci větším přínosem). Pozvání na besídku nebo jinou akci je pro dobrovolníka také poděkováním.

Chcete-li se do projektu zapojit, kontaktujte Štěpánku Mašlárovou na tel. 734 570 434 nebo emailu stepanka.maslarova@gmail.com.