Seznámení s Montessori pedagogikou

Dne 4. června proběhl v prostorech jeslí Little Heroes workshop na téma Montessori pedagogiky určený pro seniory zapojené do projektu 2generace.

Přednášku vedla Petra Líbová, ředitelka kladenského Montessori klubu a mateřské školy a zúčastnilo se jí 9 účastníků z řad seniorů.

Účastníci se dozvěděli, kdo byla Marie Montessori, na co přišla a jaké zásady ve výchově dětí formulovala, dále se seznámily s tím, jak se dle Montessori rozděluje věk dítěte do „tříletek“ a co je to senzitivní období.

Protože nezůstalo moc času na dotazy nebo praktické otázky, navážeme praktickým workshopem 15. října, opět od 10:00.