V dubnu a květnu 2generace nezahálely!

Zajímavé aktivity proběhly v dubnu a v květnu v rámci projektu 2generace a do projektu se postupně přidávají další a další senioři. První babičky a dědečci našli svou dětskou skupinu, do které mohou docházet, v přípravě jsou čtyři nová partnerství mezi domovy seniorů a dětskými skupinami či školkami a na základně projektu – v jesličkách Little Heroes na Podolí proběhly dvě velmi přínosné a milé akce.

24. dubna jsme pro zapojené seniory uspořádali kurz první pomoci, který byl zaměřen na první pomoc poskytovanou dětem do zahájení povinné školní docházky. Kurz proběhl ve spolupráci s Českým červeným křížem a i přes velmi vážné téma došlo také na vtipné situace při praktickém nácviku. Moc děkujeme lektorovi i účastníkům!

14. května proběhlo Na Podkovce 20 setkání zaměřené na pozitivní přístup k životu. Během setkání u kávy si účastníci vyměnili zkušenosti s návštěvami školek a řekli si činnosti a postupy, kterými si udržují dobrou náladu.

Na fotografie se můžete podívat níže. Rádi Vás uvidíme na další akci, kterou je dne 4. června workshop Montessori pedagogiky určený pro pražské seniory.

Kurz první pomoci

Pozitivní přístup k životu